Имаме удоволствието да се представим като фирма с ясно изразен производствен профил.
 
Дейността на НИКОМ-65  EООД се основава на многогодишния отговорен опит на нашите специалисти и обхваща широка гама от уникални и специални резервни части. За тяхното производство се използва както собствения машинен парк, така и върховите възможности на машиностроенето в България. Фирмата е в тесен контакт с редица институти и научни звена, с които се разработва и прилага теоритичната основа на уплътнителната техника,а така също се разработват направления за прилагане и използване на нови свръхтвърди материали и повърхностни обработки и термообработки.
 
Основните направления в производствената ни дейност са:
1. Механични уплътнения за помпи и компресори - водеща в тази насока и единствена имаща мощна компютърна програма за пресмятането им.
2. Производство на резервни части за химическата, нефтопреработвателната, фармацевтичната и хранително-вкусовата проишленост (за помпи, за компресори, за редуктори, за елеватори, редлери, въртящи се устройства, бъркалки, реактори, топлообменници и т.н.). Използват се всички видове стомани - конструкционни и неръждаеми. Приемат се за изработка както конвенционални резевни части,така и резервни части, изискващи прилагането на инженерингови пресмятания и високи технологи.
3. Уплътнителни профилни материали от еластомери (NBR,VITON, SILICON, EPDM, PTFE, неопрен и т.н.) - О-пръстени, пакетни уплътнители, семеринги, шнурове,К маншени и др. Има възможност за доставка на всички необходими размери.
4. Резервни части от графит и тефлон. Разполагаме с повече от 15 марки графит и тефлон ,напълнен с; графит,молибденов бисулфит и въглеродни нишки.
5. Метални, гумени и тефлонови компенсатори с размери и конфигурация и работни условия на клиента или по собствена конструкция. Изделия с метални силфони .
6. Термодинамични и термостатични кондензатооделители от ДУ10 до Ду50.
7. Ремонт на помпи - центробежни, бутални, зъбни, вакуумпомпи, за гъсти течности, херметични помпи и т.н.
8. Ремонт винтови компресори (вкл. изработката на нови винтови валове).
9. Производство и ремонт на  клапани за бутални компресори - всички видове.
10. Ремонтно възстановително наваряване и напластяване- наваряваме високо устойчиви и твърди материали.Прахово напластяваме меки и свръхтвърди материали, устойчиви на  износване.
   Разполагаме с апаратура на американската компания SIFCO за електролитно възстановяване по метода Brush Platting, с която извършваме ремонт на различни дeтайли от типа на хидравлични цилиндри , шийки на валове за компресори и помпи , лопатки на турбини , матрици, амортисьори и мн.др.при стайна температура.
   Установката е мобилна и може да работи на място при клиента, ако детайла за възстановяване е с крупни размери.
11. Сегменти за въздушни компресори от специални чугуни и тефлон.
12. Уплътнения на буталния прът на компресорите от тефлон, алуминий и специални чугуни.
13.Тефлонизиране отвътре на  метални тръбопроводи
 
Главно направление в работата на НИКОМ-65 е производството на механични челни уплътнения, които са високонадеждни въртящи се уплътнителни системи, прилагащи се в почти всички случаи на уплътнителната техника. Ние разполагаме с широк асортимент от механични уплътнения, годни за експлоатация в изключителни температурни ежими, налягания и скорости, които не губят своята ефективност при почти всички условия на работната среда (чисти, замърсени с твърди частици, химически неутрални или корозионно действащи, абразивни, експлозивни, токсични и т.н.).
 
При това фирмата работи на база собствения каталог за уплътнителна техника, а така също и изпълнява идивидуални специални поръчки.
 
Използват се съвременни уплътнителни материали на триещите се двойки  -подходящо повърхностно термообработени неръждаеми материали, WC (синтерован волфрамов карбид), SIC (силициев карбид), над 15 вида марки графити.
 
 Разполагаме със свой експериментален участък за извършване на проверки и изпитания в реални условия на вече проектираното от нея.
Фирмата е доставчик на по-горе изброената техника на всички значителни по големина и структурноопределящи фирми в България и има стотици клиенти в страната. Изнася продукция зад граница.
 
НИКОМ-65 работи в консорциум с няколко други фирми, което дава възможност за използване на значителен машинен парк, гъвкавост относно натоварването му и навременно реагиране относно поставяните от клиентите ни срокове.
 
                                                 Осъществяваме представителство на холандската  компания 
                                                                        STORK Turbo Blading,
                                                           която е производител на лопатки за парни и газови турбини.
                                  По мощност и обем на продажбите е втора в света и най голяма в Европа.
 
                                           Основни данни за НИKОМ-65 EООД Варна
 
НИКОМ 65 се явява продължител на дейността на основаната през 1992 г. и ликвидираната от съдружниците й по целесъобразност в началото на 2000 г. - НИКОМ ООД.
 
     1. Регистрирана e на 28.02.2000 г. с решение No 956 на Варнеския окръжен съд.
     2. Вписана в Регистъра на търговските дружества в партида 2, регистър 1, том 194,стр.6, ЕИК 103521301, Дан. No 1033131352.
      3. Фирмата има сертификация по DIN EN ISO 9001:2008  № QS-3740 HH от Germanischer Lloyd, която е валидна за;
               - Производство и проектиране на механични уплътнения.Инженеринг ;
               - Производство на резервни части за машиностроителната промишленост
               - Производство на детаили от тефлон,полиуретан и други еластомери;
               - Ремонт на помпи и компресори.
      4. Управител и собственик - дипл.инж. Никола Иванов Пасков. 
Притежава солиден управленчески и инженерен опит, работил е 23 год. в Химическите заводи в Девня, реализирвал се е успешно при решаване на сложни инженерни задачи има публикации в научно-техническата периодика.
      5. Работещите във фирмата хора са с висока квалификация, дългогодишен опит и голямо желание за ползотворна работа, което е гаранция за достигане на високи цели.
      6. Фирмата разполага със собствена производсвена база.
 
Нашата философия е:
 
Грижа за клиента - неговата удовлетвореност от дейността ни е наша върховна награда
Проактивност - ние правим така, че нещата да се случват
Работа в екип - разпространяваме опита си на всеки от нас
Гъвкавост - търсим нови начини да усъвършенстваме работата си
Амбиция - целта ни е да бъдем винаги лидери в областта на уплътнителна техника чрез механични уплътнения
Комуникативност - дори ерата на модерните връзки не може да измести диалога, взаимното опознаване и персонално представяне на продукцията
 
Ние се стремим да бъдем  Ваши надеждни и необходими партньори!