ВРЪЗКА С НАС

 

 

България, Варна

9009 ул. Тролейна №48

9023,пощенска кутия No. 258

 

Електронна поща:


Телефони:

(052) 502 788 (телефон - факс),

(052) 504 705 (телефон - факс),

(052) 500 771 (факс)


 

Представителство в Р. Казахстан

 

     ТОО Динамика Азия

     Казахстан, Алматинская обл.,

     Карасайский р-он, г.Каскелен, ул. Наурызбая 1а

 

     Г-н Нуркуманов Мурат Толеуканович

     тел. / факс: 007 727 351 64 34

     тел.: 007 777 330 12 19 

Представителство в Сирия

   

     Industrial Consulting Office

     P.O.Box 5146, Homs

 

     Mr. Ali Youssef

     тел. 00963 31 2487210

     факс 00963 31 2454 233